واسطه بلندکاست تهران مدل A7

2,400,000 تومان

برند

پمپ تهران (بل اند کاست)